• PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS

   •          

    • budova školy je lokalizovaná v centre mesta, čo je veľkou výhodou pre žiakov z mesta aj zo širšieho okolia
    • sme škola s najstaršou hudobnou tradíciou na Slovensku, z ktorej vyšli mnohé umelecké osobnosti
    • učiteľský kolektív je zložený zo špičkových umelcov v každom obore
    • viacerí pedagógovia sú aktívni muzikanti a profesionáli v danom odbore / účinkujú v rôznych hudobných zoskupeniach - pop rockové kapely, jazzové zoskupenia, v orchestroch Štátneho divadla KE, Štátnej filharmónií KE / mnohí z pedagógov vyučujú na stredných umeleckých školách  / Konzervatóriach /
    • škola má koncertnú sálu, dve tanečné sály, divadelnú sálu, dva výtvarné ateliéry 
    • triedy sú vybavené hudobnými nástrojmi, modernou zvukovou aparatúrou, elektrickými nástrojmi, syntetizátoromi, audiovizuálnou technikou, počítačmi

     


     

    HUDOBNÝ ODBOR

    • výučba sa zameriava okrem klasickej hudby aj na hudbu jazzovú, muzikálovú, popovú / spevácke oddelenie /
    • žiaci majú možnosť účinkovať v rôznych zostúpeniach, kapelách, súboroch, ale aj v školskom dychovom orchestri  / na škole existuje pop - rocková skupina Amber String, ľudový súbor Jantár a tanečný dychový orchester Klasik band /. 
    • ponúkame štúdium hry na týchto nástrojoch - klavír, akordeón, keyboard, gitara, elektrická gitara, trúbka, klarinet, fagot, saxofón, zobcová flauta, priečna flauta, husle, violončelo, bicie nástroje, cimbal, organ, spev

     

    TANEČNÝ ODBOR

     

    • získavajú základy rôznych tanečných techník - klasického, ľudového, scénického, moderného s prvkami hiphopu, discodance...
    • pravidelne účinkujú v celovečerných tanečných predstaveniach v divadelných priestoroch
    • vyučovanie prebieha v moderných tanečných sálach, ktoré sú plne vybavené baletizolom, zrkadlami a audio technikou

     

    LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR

     

    • žiaci získavajú skúsenosti v konferovaní verejných koncertov školy
    • účinkujú na rôznych verejných akciách ZUŠ, ale i mesta
    • aktívne sa zapájajú do rôznych divadelných a literárnych súťaží
    • LDO patrí medzi skupinové odbory, kde sa žiaci učia kolektívnej práci a pripravujú sa na ďalšie štúdium v hereckom odbore

     

    VÝTVARNÝ ODBOR

    • žiaci získavajú skúsenosti v rôznych výtvarných technikách
    • ich práce sú súčasťou na verejných akciách ZUŠ
    • aktívne sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží
    • žiaci vystavujú svoje práce v galériach mesta, obchodných centrách, verejných priestoroch školy....