• 11. Ročník súťaže spev bez hraníc - staré mesto, Košice 2018

    Jozef Mikloš / Kategória / IV. / Miesto / cena poroty / Učteľ / A. Tóthová


    30. Ročník Medzinárodného Gala festivalu detských spevákov vo Figueira da Foz v Portugalsku 2018

    Martina Klobošičová / I. miesto / Učiteľ / D. Kompušová