• 11. Ročník súťaže spev bez hraníc - staré mesto, Košice 2018 / 2019

        Jozef Mikloš / Kategória / IV. / Miesto / cena poroty / Učteľ / A. Tóthová