• VÝSLEDKY IV. ROČNÍKA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŽIACKÝCH PRÁC S CELOSLOVENSKÝM ZÁBEROM

   •  

    Hudobné zátišie

     

    I. kategória: 6 - 10 rokov

    1.miesto 

    Timotej Paška, 7 rokov, ZUŠ K. Pádiveho, Trenčín

    2.miesto

    Jakub Piták, 10 rokov, ZUŠ Ignáca Kolčáka, Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo

    3.miesto

    Miriam Maslíková, 7 rokov, ZUŠ Jozefa Potočára, Školska 945, 022 01 Čadca

    Cena za štylizáciu hudobnej kompozície

    Samuel Horbaľ, 10 rokov, SZUŠ Miškovecká 20, 040 01 Košice

    Samuel Slivka, 7 rokov, ZUŠ Jozefa Potočára, Školska 945, 022 01 Čadca

     

     

    II. kategória: 11 - 14 rokov

    1.miesto

    Ema Daňková, 13 rokov, ZUŠ Kováčska 43, 040 01 Košice

    2.miesto

    Karin Dittrychová, 13 rokov, ZUŠ Ľudovíta Fullu, námestie A. Hlinku 14, 034 01 Ružomberok

    3. miesto

    Petra Garajová, 13 rokov, SZUŠ Agátova 396 / 5, 95 804 Partizánske

    Cena za štylizáciu hudobnej kompozície

    Patrícia Solíková, 15 rokov, ZUŠ Štefana Baláža, P.O.Hviezdoslava 13 / 4, 018 51 Nová Dubnica

    Barbara Baraníková, 15 rokov, ZUŠ Kováčska 43, 040 01 Košice

    Cena za sériu prác

    Sára Tarnóciová a Martina Michaela Rošková, 13 rokov, ZUŠ Jantárová 6, 040 01 Košice

     

     

    III. kategória: 15 - 19 rokov

    1.miesto

    Maroš Bavoľár, 16 rokov, ZUŠ Jantárová 6, 040 01 Košice

    2.miesto

    Simona Urbánková, 16 rokov, P.O.Hviezdoslava 13  /4, 018 51 Nová Dubnica