• Žiaci prijatí na SŠ a VŠ s umeleckým zameraním 2017 / 2018

     Tatiana Benčeková - odevný dizajn - ŠÚV Košice
     Reka Kuzma - fotografický - ŠÚV Košice
     Emma Kelbelová - digitálna maľba - ŠÚV Košice
     Patrik Schiller - Súkr. stredná umelecká škola fotografická - Košice


     Michaela Weissová - architektúra - Technická univerzita Košice
     Katarína Nováková - dizajn - Technická univerzita Zvolen
     Adela Kačmaríková - textilný dizajn - Trenčianska univerzita A. Dubčeka Púchov


     Učiteľka / B. Fedorová