• OCENENIA V SÚŤAŽIACH / PRIJATÍ NA SŠ A VŠ

   •  

    OCENENIA V SÚŤAŽIACH 

    Mária BÉREŠOVÁ / Kolorit slovenského ornamentu /  1. miesto / 2016

    Maroš BAVOĽÁR / Hudobné zátišie /  1. miesto / 2017

    Sára TARNÓCIOVÁ a Martina Michaela ROŠKOVÁ  / Hudobné zátišie /

    Cena za sériu prác - výtvarné spracovanie kompozície / 2017


     

    ŽIACI PRIJATÍ NA SŠ A VŠ S UMELECKÝM ZAMERANÍM V ROKU 2016 

    Laura BOROVSKÁ - Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor animovaná tvorba,

    Alexandra SOKOLIOVÁ - kola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor odevný dizajn

    Alexandra LOVAŠOVÁ - kola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor scénický dizajn


    Terézia BUBÁNOVÁ - Technická univerzita v Košiciach, odbor dizajn a Technická univerzita v Zlíne, odbor dizajn

    Juraj LUMTZER - Výtvarná akadémia v Belgicku / Kortrijk


     

    ŽIACI PRIJATÍ NA SŠ A VŠ S UMELECKÝM ZAMERANÍM V ROKU 2017 

    Zuzana JELINKOVÁ - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, odbor maskérstvo

    Alžbeta PAPÍKOVÁ - Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor propagačné výtvarníctvo

    Jozef PLAVUŠČÁK - Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor digitálna maľba

    Nikoleta VINIČEKOVÁ - Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor propagačné výtvarníctvo


    Petra BAJUSOVÁ - České vysoké učení technické Praha, Fakulta architektúry, odbor architektúra, CZ a Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umenia, odbor architektúra a urbanizmus

    Vanda KOTRADYOVÁ - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor vizuálna komunikácia


     

    Vyučujúca Mgr. Beáta FEDOROVÁ