• Dychové oddelenie

   • 2. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ  PREHLIADKY V HRE NA DYCHOVÉ NÁSTROJE SPIŠSKÁ NOVÁ VES 21. APRÍL  2015

    Mgr. art. Monika Samselyová

    • Daniel Varga – 1. kategória v hre na flaute – strieborné pásmo
    • Lívia Rácová –  3. kategória v hre na flaute  - 1. miesto
    • Miriam Buľková – 3. kategória v hre na flaute - strieborné pásmo

    Mgr. art. Ján Samsely

    • Tomáš Bodnár – 2. kategória v hre na saxofón – zlaté pásmo
    • Matúš Gubelíny – 3. kategória v hre na saxofón – 1. miesto
    • Veronika Drenčáková – 3. kategória v hre na fagot – zlaté pásmo

     

    CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA SAXOFÓNE STARÁ ĽUBOVŇA 30. APRÍL 2015

    Mgr. art. Ján Samsely

    • Tomáš Bodnár – 2. kategória v sólovej hre na saxofón – zlaté pásmo
    • Tomáš Bodnár, Veronika Drenčáková, Matúš Gubelíny, Ondrej Alex Koreň – komorná hra v saxofónovej hre – zlaté pásmo

     

    CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ  DYCHOVÝCH NÁSTROJOV BANSKÁ BYSTRICA 24 - 26. MAREC 2015

     Mgr. art. Ján Samsely

    • Matúš Gubelíny – 3. kategória v sólovej hre na saxofón – bronzové pásmo

     

    GELNICKÝ KĽÚČ  11. ROČNÍK FESTIVALU KOMORNEJ HUDBY GELNICA 29. MÁJ 2015

     Mgr. art. Ján Samsely, Mgr. art. Monika Samselyová

    • Klasik band – Kategória Veľké orchestre – zlaté pásmo, Gelnický kľúč

     

    CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V SAXOFÓNOVEJ HRE STARÁ ĽUBOVŇA 28. APRÍL 2016

    Mgr. art. Ján Samsely

    • Niko Mato – 1. kategória v sólovej hre – zlaté pásmo
    • Ema Skoršepová – 1. kategória v sólovej hre – strieborné pásmo
    • Samuel Kvokačka – 1. kategória v sólovej hre – strieborné pásmo
    • Tomáš Bodnár – 2. kategória v sólovej hre – strieborné pásmo
    • Ema Skoršepová, Niko Mato, Samuel Kvokačka – komorná hra – zlaté pásmo
    • Tomáš Bodnár, Veronika Drenčáková, Gabriel Rakacký, Matúš Gubelíny – komorná hra – bronzové pásmo

     

    GELNICKÝ KĽÚČ  12. ROČNÍK FESTIVALU  KOMORNEJ HUDBY  GELNICA 27. MÁJ 2016

     Mgr. art. Ján Samsely, Mgr. art. Monika Samsely

    • Klasik band – Cena poroty, Diplom za zaujímavú interpretáciu
    • KB sax kvartet – kategória trio, sexteto - zlaté pásmo

     

    3. ROČNÍK DYCHOVÝCH NÁSTROJOV SPIŠSKÁ NOVÁ VES 4. APRÍL 2017

    Mgr. art. Monika Samselyová

    • Lívia Rácová – 4. kategória v hre na flaute – bronzové pásmo
    • Martin Albert Gbúr – 3. kategória v hre na flaute – zlaté pásmo

     

    Mgr. art. Ján Samsely

    • Oliver Hudák – 1. kategória v hre na saxofóne – bronzové pásmo
    • Niko Mato -  1. kategória v hre na saxofóne – strieborné pásmo
    • Ema Skoršepová – 1. kategória v hre na saxofóne – strieborné pásmo
    • Samuel Kvokačka -1. kategória v hre na saxofóne – zlaté pásmo

     

    Zlatica Lacková Dis. art.

    • Ivana Kobyľanová – 3. kategória v hre na zobcovej flaute – strieborné pásmo

     

    Lenka Ivaňáková Dis. art.

    • Bianka Miňová – 3. kategória v hre na flaute – strieborné pásmo
    • Dominika Babičová – 1. kategória v hre na flaute – strieborné pásmo
    • Diplom za korepetíciu – Mgr. art. Katarína Trofimovič

     

    CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V SÓLOVEJ HRE NA SAXOFÓN STARÁ ĽUBOVŇA 28. APRÍL 2017

    • Oliver Hudák – 1. kategória v hre na saxofón – bronzové pásmo
    • Samuel Kvokačka – 1. kategória v hre na saxofóne – strieborné pásmo
    • Ema Skoršepová – 1. kategória v hre na saxofóne – strieborné pásmo
    • Niko Mato – 1. kategória v hre na saxofóne – strieborné pásmo
    • Veronika Drenčáková – 3. kategória v hre na saxofóne – strieborné pásmo
    • KB sax quartet junior – komorná hra – zlaté pásmo
    • KB sax quartet – komorná hra – 1. miesto
    • Diplom za prípravu žiakov na celoslovenskú súťaž – Mgr. art. Ján Samsely