• Klavírne oddelenie

   •  

    ŠKOLSKÝ  ROK 2015/2016 :

    24. ROČNÍK REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SÁTORALJAÚJHELY 5. MÁJ 2015

    1. miesto Lenka Bôriková (Z. Perháčová)

     

    25. ROČNÍK REGIOLÁLNEJ SÚŤAŽE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SÁTORALIAÚJHELY 9.MÁJ 2016

    2. miesto Lenka Bôriková (Z. Perháčová)

     

    5. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI ZUŠ  BERNOLÁKOVÁ KOŠICE 6.MÁJ 2015

    ZLATÉ PÁSMO Michaela Šaková,  Juraj Mičko 4.kategória (A. Szitásová)

     

    6. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY V ŠVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI ZUŠ BERNOLÁKOVÁ 23. MAREC 2017

    STRIEBORNÉ PÁSMO Michaela Šákova,  Matej Strnisko  4. kategória (A. Szitásová)