• KLAVÍRNE ODDELENIE

   •  

    24. ROČNÍK REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SÁTORALJAÚJHELY 

    1. miesto Lenka Bôriková

    (Z. Perháčová)


    25. ROČNÍK REGIOLÁLNEJ SÚŤAŽE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SÁTORALIAÚJHELY 

    2. miesto Lenka Bôriková

    (Z. Perháčová)


    5. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI ZUŠ  BERNOLÁKOVÁ KOŠICE

    ZLATÉ PÁSMO

    Michaela Šaková 

    (A. Szitásová)

    Juraj Mičko 4.kategória

    (A. Szitásová)


    6. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY V ŠVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI ZUŠ BERNOLÁKOVÁ

    STRIEBORNÉ PÁSMO

    Michaela Šákova 

    (A. Szitásová)

    4. KATEGÓRIA

    Matej Strnisko  

    (A. Szitásová)