• Akordeónová súťaž, Kysucké Nové Mesto 2018

     Diana Családiová / Veková kategória / 2. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová


     Medzinárodná akordeónová súťaž, Pula 2018

     Tristan Urban Kučečka / Veková kategória / C1 / Pásmo / 3. cena / Učiteľ / S. Pavlovičová


     Akordeónová súťažná prehliadka, Lipany 2018

     Lucia Családiová / Veková kategória / 0 / Pásmo / zlaté / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Barbora Horváthová / Veková kategória / 1. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Diana Családiová / Veková kategória / 3. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Emma Šimčíková / Veková kategória / 3. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Tristan Urban Kučečka / Veková kategória / 4. / Pásmo / bronzové S. Pavlovičová bronzové

     Jaroslav Murín / Veková kategória / 6. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / R. Bartková 


     Medzinárodná akordeónová súťaž v Rajeckých Tepliciach 2018

     Lucia Családiová / Veková kategória / 0 / B / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Barbora Horváthová / Veková kategória / 1. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Diana Családiová / Veková kategória / 2. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Emma Šimčíková / Veková kategória / 2. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Tristan Urban Kučečka / Veková kategória / 3. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová