• SLÁČIKOVÉ ODDELENIE

   •  

    24. ROČNÍK - DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA CIKKERA V BANSKEJ BYSTRICI

    ZLATÉ PÁSMO 

    IV. kategória 

    v sólovej a komornej hre na sláčikové nástroje Jakub Girašek husle

    (I. Dzurová )


    16. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽE ZUŠ  MIKULÁŠA SCHNEIDERA - TRNAVSKÉHO TRNAVA

    ZLATÉ PÁSMO 

    III. kategória

    v hre na husliach a komornej hre Jakub Girašek

    (I. Dzurová )

    Jakub Girašek husle Cena JuDR. Śtefana Bugalu (vnuka M. Schneidera - Trnavského)

    ZLATÉ PÁSMO

    III. kategória

    Husľové trio (Samuel Hučko, Jakub Girašek, Pavol Sklenka )

    Špeciálna cena - VÍŤAZ  všetkých kategórií v komornej hre

    ( I. Dzurová )

    DIPLOM A OCENENIE ZA PRÍPRAVU VÍŤAZOV NA CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ ŽIAKOV

    ( I. Dzurová )


    20. ROČNÍK HUSĽOVEJ DIELNE  ŽILINA

    Jakub Girašek husle, LAUREÁT Husľovej dielni 

    (I. Dzurová)


    21. ROČNÍK HUSĽOVEJ DIELNE  ŽILINA

    Jakub Girašek ocenený LAUREÁT 20. ročníka Husľovej dielni 

    (I. Dzurová)

    účinkoval ako sólista so Štátnym komorným orchestrom  Žilina v Dome umenia Fatra, pod taktovkou dirigenta M. Potokára


    22. ROČNÍK HUSĽOVEJ DIELNI ŽILINA

    Zuzana Sklenková certifikát za aktívnu účasť a prácu s prof. J. Pazderom 

    (I. Dzurová)

    Petra Kukurová certifikát za aktívnu účasť a prácu s prof. J. Pazderom

    (Ľ. Gerusová)


    17. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ  INTERPRETAĆNEJ SÚŤAŽE ZUŠ MIKULÁŠA SCHNEIDERA –TRNAVSKÉHO TRNAVA

    ZLATÉ PÁSMO 

    II. kategória 

    v hre na husliach Zuzana Sklenková husle 

    (I. Dzurová)

    v hre na husliach Jakub Girašek husle

    (I. Dzurová)


    21. ROČNÍK  MEDZINÁRODNEJ  SÚTAŽE B. WARCHALA  TALENTS FOR EUROPE  DOLNÝ KUBÍN

    v hre na sláčikové nástroje a komornej hry Jakub Girašek - čestné uznanie 

    (I. Dzurová)


    SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA ZUŠ BERNOLÁKOVÁ

    ZLATÉ PÁSMO

    I. kategória 

    v sólovej hre na sláčikových nástrojoch Norbert Horváth 

    ( I. Dzurová)

    v sólovej hre na sláčikových nástrojoch Mya Rabadová

    (I. Dzurová)

    ZLATÉ PÁSMO

    II. kategória 

    Dávid Šak violončelo

    (J. Pelegrinová)          

    Matúš Gula violončelo

    (J. Pelegrinová) 

    STRIEBORNÉ PÁSMO 

    Peter Geci husle

    (I. Dzurová)  

    Lujza Hedvigová husle 

    (H. Samselyová) 

    BRONZOVÉ PÁSMO

    Sára Kertésová husle

    (M. Eliášová)

    Ema Kvokačková husle

    (M. Eliášová)

    Ema Milá husle

    (H. Samselyová)

    ZLATÉ PÁSMO 

    III. kategória 

    Nina Daniela Kobyľanová husle 

    (I. Dzurová)

    STRIEBORNÉ PÁSMO

    Petra Kukurová husle

    (Ľ. Gerusová)

    BRONZOVÉ PÁSMO

    Július Desiatnik  husle

    (Ľ. Gerusová)

    Miriam Suchá husle

    (H. Samselyová)

    Patrícia Kožejová husle 

    (H. Samselyová)


    MESTO KOŠICE DEŤOM

    Mesto Košice a Oddelenie školstva MMK v rámci 12.ročníka projektu

    JAKUB GIRAŠEK  bol ocenený PRIMÁTOROM  mesta Košíc