• Sláčikové oddelenie

   • 24. ROČNÍK - DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA CIKKERA V BANSKEJ  BYSTRICI 6 - 8. MÁJ 2016

    v sólovej a komornej hre na sláčikové nástroje

    ZLATÉ PÁSMO IV. kategória Jakub Girašek husle (I. Dzurová )

     

    16. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽE ZUŠ  MIKULÁŠA SCHNEIDERA –TRNAVSKÉHO TRNAVA 15. APRÍL 2016

    v hre na husliach a komornej hre

    ZLATÉ PÁSMO III. kategória Jakub Girašek husle  (I. Dzurová )

                                             Jakub Girašek husle  Cena JUDR. Śtefana Bugalu (vnuka M. Schneidera –Trnavského)

    ZLATÉ PÁSMO III. kategória

    Husľové trio (Samuel Hučko, Jakub Girašek, Pavol Sklenka )

    Špeciálna cena - VÍŤAZ  všetkých kategórií v komornej hre ( I. Dzurová )

    Diplom a ocenenie za prípravu víťazov  na celoslovenskú súťaž žiakov pre pedagóga I. Dzurovú

     

    20. ROČNÍK HUSĽOVEJ DIELNE  ŽILINA  25. MAREC 2015

    Jakub Girašek, husle, LAUREÁT Husľovej dielni  (I. Dzurová)

     

    21. ROČNÍK HUSĽOVEJ DIELNE  ŽILINA  25. FEBRUÁR 2016

    Jakub Girašek ocenený LAUREÁT 20. ročníka Husľovej dielni (I. Dzurová)

    účinkoval ako sólista so Štátnym komorným orchestrom  Žilina v Dome umenia Fatra, pod taktovkou dirigenta M. Potokára

     

    22. ROČNÍK HUSĽOVEJ DIELNI ŽILINA  22 - 24. MAREC 2017

    Zuzana Sklenková  certifikát za aktívnu účasť a prácu s prof. J. Pazderom  (I. Dzurová)

    Petra Kukurová   certifikát za aktívnu účasť a prácu s prof. J. Pazderom (Ľ. Gerusová)

     

    17. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ  INTERPRETAĆNEJ SÚŤAŽE ZUŠ MIKULÁŠA SCHNEIDERA –TRNAVSKÉHO TRNAVA  7. APRÍL 2017

    v hre na husliach

    ZLATÉ PÁSMO II. kategória Zuzana Sklenková husle  (I. Dzurová)

                                           Jakub Girašek husle (I. Dzurová)

     

    21. ROČNÍK  MEDZINÁRODNEJ  SÚTAŽE B. WARCHALA  TALENTS FOR EUROPE  DOLNÝ KUBÍN  27. APRÍL - 1. MÁJ 2017

    v hre na sláčikové nástroje a komornej hry

    Jakub Girašek –  čestné uznanie  (I. Dzurová)

     

    SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA ZUŠ BERNOLÁKOVÁ 12. APRÍL 2017

    v sólovej hre na sláčikových nástrojoch

    ZLATÉ PÁSMO I. kategória Norbert Horváth  husle ( I. Dzurová)

                                          Mya Rabadová husle (I. Dzurová)

    ZLATÉ PÁSMO II. kategória Dávid Šak violončelo (J. Pelegrinová)          

                                           Matúš Gula violončelo (J. Pelegrinová) 

             

    STRIEBORNÉ PÁSMO Peter Geci husle (I. Dzurová)  

                                   Lujza Hedvigová husle (H. Samselyová) 

     

    BRONZOVÉ PÁSMO Sára Kertésová husle (M. Eliášová)

                                Ema Kvokačková husle (M. Eliášová)

                                Ema Milá husle (H. Samselyová)

    ZLATÉ PÁSMO III. kategória Nina Daniela Kobyľanová  husle (I. Dzurová)

     

    STRIEBORNÉ PÁSMO Petra Kukurová husle (Ľ. Gerusová)

     

    BRONZOVÉ PÁSMO Július Desiatnik  husle (Ľ. Gerusová)

                                Miriam Suchá husle (H. Samselyová)

                                Patrícia Kožejová husle (H. Samselyová)

     

    Mesto Košice a Oddelenie školstva MMK v rámci 12.ročníka projektu

    MESTO KOŠICE DEŤOM

    JAKUB GIRAŠEK  bol ocenený PRIMÁTOROM  mesta Košíc dňa  27. júna 2017