• OSOBNOSTI A BÝVALÍ ŽIACI ŠKOLY

    •  

     Ondrej LENÁRT

     Ondrej Lenárd (narodený 1942 v Krompachoch) je jednou z najväčších osobností, ktoré študovali na tejto ZUŠ. Patrí k špičkovým dirigentským osobnostiam doma aj v zahraničí. Jeho prínos pre slovenskú hudobnú scénu je nevyčísliteľný. Okrem aktívnej dirigentskej činnosti odovzdával svoje skúsenosti aj ako pedagóg na VŠMU v Bratislave. Ondrej Lenárd získal základné hudobné vzdelanie štúdiom klavírnej hry na Hudobnej škole v Košiciach u profesorky Homolovej. V rokoch 1959 – 1964 študoval na VŠMU v Bratislave (v triede profesora dr. Rajtera) dirigovanie orchestra. Štúdium ukončil absolventským koncertom so Slovenskou filharmóniou. Už počas štúdia pôsobil ako zbormajster bratislavského operného zboru. V rokoch 1962 – 1969 pôsobil postupne ako asistent, dirigent a zbormajster v SND. Potom dirigoval Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, s ktorým absolvoval rad nahrávok a koncertov v Československu, Španielsku, Bulharsku, Taliansku, ZSSR.

     Od roku 1977 sa stal jeho šéfdirigentom. Od roku 1970 dirigoval (a neskôr pôsobil aj ako šéfdirigent) Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Hosťovsky dirigoval viacero koncertov Slovenskej filharmónie v Košiciach, v roku 1976 získal so zborom na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Arezze medzinárodnú cenu za polyfóniu. Hosťoval tiež na operných predstaveniach v bývalej NDR, dirigoval symfonické orchestre v Maďarsku, ZSSR, NDR, Bulharsku i v Kanade. 
     Od roku 1979 sa jeho meno spájalo s Japonským orchestrom Japan Shinsei Symphony Orchestra, kde pôsobil ako stály hosť. V rokoch 1984 – 1986 bol opäť šéfdirigentom SND v Bratislave, v rokoch 1997 – 1999 pôsobil aj ako jeho riaditeľ. Od roku 1991 viedol Slovenskú filharmóniu a od roku 1995 bol jej hudobným riaditeľom a súčasne šéfdirigentom. Od roku 2000 pôsobí na Hudobnej fakulte VŠMU, prednáša na Katedre skladby a dirigovania. Profesor Lenárd nahral viac ako 1100 titulov symfonickej a opernej literatúry, hosťoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v USA a Japonsku. Vyniká predovšetkým ako interpret hudby 19. a 20. storočia.

    • Alexander CATTARINO

     Alexander Cattarino (narodený 1940 v Košiciach) je dlhoročným členom a sólistom Slovenského komorného orchestra B. Warchala (SKO), s ktorým ako čembalista a klavirista uskutočnil v priebehu 30 rokov množstvo koncertov po celom svete. Je absolventom VŠMU v Bratislave a Hochschule für Musik und darstellende  Kunst vo Viedni. Okrem SKO účinkoval ako sólista so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom, Žilina, Zlínskou filharmóniou a Weimarským komorným orchestrom. Jeho interpretačné majstrovstvo dokumentuje množstvo nahrávok.

   • ĎALŠÍ BÝVALÍ ŽIACI

   •  

    Lýdia URBANČÍKOVÁ 

    (narodená 1942)

    muzikologička, hudobná publicistka, dlhoročná hudobná redaktorka Slovenského rozhlasu. Štúdium hudobnej vedy absolvovala na pražskej Karlovej univerzite.

     

    Václav ADAMÍRA 

    (narodený 1944)

    violončelista a hudobný pedagóg s bohatou sólovou a komornou koncertnou činnosťou. Pôsobí v Českej republike a v súčasnosti s komorným súborom Trio Bohemica koncertuje v Japonsku.

     

    Stanislav ZAMBORSKÝ 

    (narodený 1946)

    významný slovenský klavirista a pedagóg. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach, na VŠMU v Bratislave a na Hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti. V rokoch 1981 - 1992 bol sólistom Štátnej filharmónie Košice. Pedagogicky pôsobil na katedre hudbnej výchovy Pdf UK v Trnave, na Higher Institute of Musik v Kuvajte 1978 - 1980 a od roku 1981 na VŠMU v Bratislave. Stanislav Zamborský sa predstavil na mnohých domácich festivaloch, účinkoval so všetkými slovenskými a niektorými českými telesami. Koncertoval v mnohých európskych štátoch, v Kuvajte, Izraeli, na Kube a v Južnej Kórei. Realizoval rad nahrávok, pôsobí aj ako člen, resp. predseda medzinárodných interpretačných súťažných  porôt a lektor majstrovských kurzov.

     

    Juraj HIDVÉGHY 

    (narodený 1967)

    výkonný riaditeľ RTVS Košice a riaditeľ pesničkovej sútaže Slovenského rozhlasu „Košický zlatý poklad“.

     

    Mária KORNICÍKOVÁ 

    (narodená 1975)

    muzikologička, dramaturgička Štátnej filharmónie Košice. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

   • Z MLADŠEJ GENERÁCIE

   •  

    Rasťo a Robo KOPINOVCI

    založili v r. 1997 rockovú kapelu Nocadeň. Rok 2017 je rokom 20-ročnej histórie 

    kapely, ktorá dosiahla významné úspechy aj v zahraničí.

     

    Viliam GUTRAY

    je spoluzakladateľ skupiny No Name. 

    Skupina vznikla v r. 1996.

     

    Peter BIČ

    založil skupinu Peter Bič Projekt v r. 2010, po odchode 

    zo skupiny IMT Smile, kde dlhé roky pôsobil.

     

    Tomi OKRES

    Hudobné štúdium: ZUŠ - Kováčska (Zbrojničná 1983-1990), Konzervatórium (Hlavná ul. 1990-1996 )

    Hudobné pôsobenie (rock, pop), nástroje (basgitara, gitara, klavír, bicie nástroje)

    1986 - 1997 rôzne lokálne kapely

    1998 - 2003 STV Košice (hudobný režisér)

    1998 - 2005 kapela IMT Smile (občasne doteraz)

    2006 - 2017 kapela CIRKUS

    2012 - 2017 producent a kapelník Lukáša ADAMCA

    2018 - ...      česká kapela CHINASKI

     

    Medzitým rôzne spolupráce (štúdiová aj koncertná) s Richard Müller, Jana Kirschner, Marián Čekovský,

    Katarína Knechtová, Adam Ďurica a ďalší....

    Od roku 2011 prevádzkovanie podniku Pub U kohúta, kde pravidelne znie "živá" hudba.