•  

   Mgr. Beáta FEDOROVÁ /// Vedúca PK VO, TO, LDO

   Vyučuje výtvarné techniky - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie žiakov v ročníkoch PŠ, ZŠ a ŠPD.

    

   Mgr. art. Mária TOKÁROVÁ

   Vyučuje výtvarné techniky - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie žiakov v ročníkoch PŠ, ZŠ a ŠPD.

    

   Mgr. art. Martin IĽÁŠ

   Vyučuje výtvarné techniky - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie žiakov v ročníkoch PŠ, ZŠ a ŠPD.

    

   Mgr. Michaela TAKÁČOVÁ /// V súčasnosti na materskej dovolenke