•  

     Mgr. art. Monika SAMSELYOVÁ

     Študovala v r. 1992 - 1997 na konzervatóriu v Žiline hru na flaute v tr. profesora J. Figuru, 1997 - 2002 študovala flautu v tr. Doc. M. Gromovej na Akadémií umení - Fakulta múzických umení Banská Bystrica. Štúdium na Vysokej škole ukončila sólovým koncertom s doprovodom orchestra Štátnej opery Banská Bystrica. Od r. 2001 - 2005 bola členkou orchestra opery Štátneho divadla v Košiciach, V r. 1999 - 2008 príležitostne spolupracovala s orchestrom Štátnej opery Banská Bystrica. Od r. 2003 - 2005 pedagogicky pôsobila na súkromnej ZUŠ Krosnianska 1 v Košiciach, Od r. 2005 pôsobí na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, kde vyučuje hru na zobcovej flaute a priečnej flaute. Od r. 2007 vedie školský tanečný dychový orchester Klasik band. Od r. 2014 externe pôsobí na Štátnom Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach, kde vyučuje hru na flaute.

      

     Zlatica LACKOVÁ, DiS. art.

     Študovala na konzervatórium v Žiline flautu. V škole pracuje 39 rokov, učí hru na zobcovej flaute a priečnej flaute. Na bývalej ĽŠU - Kováčska vytvorila prvú flautovú triedu, kde bola 20 rokov v pozícií vedúcej PK. Dopomohla k otvoreniu a rozširovaniu ďalších dychových nástrojov až do dnešnej podoby. Nadaní žiaci pokračovali v štúdiu na konzervatóriu, alebo sa zamerali na pedagogické školy. I naďalej sa chce venovať malým i veľkým talentom a odovzdávať im svoje hudobné skúsenosti. Aktívne hrávala v rôznych zoskupeniach a hudob. telesách.

      

     Mgr. Daniela VASILOVÁ

     Vyučuje hru na flaute a hudobnú náuku.

      

     Mgr.Janette ZORIČÁKOVÁ, DiS.art. /// Zástupkyňa riaditeľa

     V roku 1993 ukončila štúdium absolutóriom na konzervatóriu v Košiciach, hlavný odbor hra na flaute v triede Mgr. Gabriely Hȕbnerovej. V rokoch 1993 - 1998 študovala na Prešovskej univerzite, Fakulta humanitných a prírodných vied učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov anglický jazyk a literatúra, hudobná výchova. Od roku 2017 pôsobí na ZUŠ Jantárová 6 ako zástupkyňa riaditeľa školy a vyučuje hru na flautu a hudobnú náuku.

      

     Lenka IVAŇÁKOVÁ, DiS. art.

     Hru na flaute študovala na košickom konzervatóriu v triede prof. P. Pukla a prof. G. Hübnerovej. Štúdium ukončila v roku 1993. Už počas štúdia vyučovala hru na flaute v ZUŠ - Sečovce, Po ukončení štúdia pôsobila v ZUŠ - Kráľovský Chlmec (1993 - 1996). Od roku 1996 pôsobí v ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, kde vyučuje hru na flaute a hru na zobcovej flaute.

      

     Michaela FARKAŠOVÁ

     Doplníme....