• Milí žiaci,

      posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

      Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

      Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

      Prajem veľa chuti do práce.


      1. Nakresli husľový kľúč.

      2. Nakresli noty v medzerách.

      3. Nakresli jednu celú a jednu polovú notu.

      4. Koľko trvá nota:

      Celá ..............................................

      Polová ........................................  

      Osminová......................................

      4. Ako sa zapisuje štvorštvrťový takt?