• Úvodná stránka
    • Milí žiaci,

     posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

     Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

     Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

     Prajem veľa chuti do práce.


     1. Nakresli husľový kľúč.

     2. Nakresli noty v medzerách.

     3. Nakresli jednu celú a jednu polovú notu.

     4. Koľko trvá nota:

     Celá ..............................................

     Polová ........................................  

     Osminová......................................

     4. Ako sa zapisuje štvorštvrťový takt?